CONTACT

Voor lezingen kunt u contact opnemen met:

De schrijverscentrale
Nieuwe Prinsengracht 89
1018 VR Amsterdam
020-6234923
info@deschrijverscentrale.nl
www.deschrijverscentrale.nl

Overige vragen en/of verzoeken kunt u richten aan:

Uitgeverij Atlas Contact
Prinsengracht 911-915
1017 KD Amsterdam
Postbus 13
1000 AA Amsterdam
020-5249800
info@atlascontact.nl

Stuur een bericht aan David van Bodegom